Data dodania:  2021-04-20

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego tworzą miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obszary stanowiące dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Nie ma on charakteru trasy wyznakowanej w terenie – jest to zbiór obiektów z terenu całego województwa śląskiego, pomiędzy którymi turysta przemieszcza się w wybrany przez siebie sposób, samodzielnie dokonując wyboru interesujących go atrakcji. Szlak Przyrody liczy około 50 obiektów, zlokalizowanych zarówno na obszarach naturalnych, jak i przekształconych przez człowieka.

Szlaku Przyrody ma na celu zainteresowanie zwiedzaniem i poznawaniem przyrody województwa śląskiego zarówno jego mieszkańców, jak i turystów spoza regionu. Szlak ma także podnosić wiedzę przyrodniczą, kształtować świadomość ekologiczną i postawy prośrodowiskowe, promować kulturę, rozwijać edukację regionalną oraz odmieniać wizerunek województwa śląskiego jako obszaru postrzeganego przez pryzmat wielowiekowej działalności przemysłowej. Proponowana forma turystyki ukierunkowana jest na bliski kontakt z przyrodą.

Szlak ma charakter otwarty, co oznacza możliwość włączania na listę nowych obiektów. Wszystkich badaczy i miłośników przyrody zachęcamy więc do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie jego tworzenia. Koordynatorem Szlaku Przyrody jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych, Referat ds. ochrony przyrody).

Wyświetlenia:  35